Pravna obvestila

Pravna obvestila

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu www.rolete.net. Spletna stran je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu www.rolete.net (v nadaljevanju: spletna stran).

Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last družbe ROLTEK, d.o.o. in je informativne narave.

Varstvo osebnih podatkov

Družba ROLTEK, d.o.o. se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov uporabnikov zbranih na spletnih straneh www.rolete.net skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/07).

Družba ROLTEK, d.o.o. se zavezuje, da podatkov, ki bodo posredovani preko spletnih strani www.rolete.net ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajala, posojala ali kakorkoli drugače posredovala tretjim osebam.

Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi katerega so bili posredovani.

Družba ROLTEK, d.o.o. vedno natančno seznani, kako se bodo podatki, vpisani v obrazce na spletni strani, uporabili.

Vsi podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

 

Izključitev odgovornosti

Spletne strani www.rolete.net so postavljene in vzdrževane z največjo možno mero skrbnosti. Družba ROLTEK, d.o.o. vedno stremi k dobri informiranosti svojih strank in poslovnih partnerjev ter se po najboljših močeh trudi zagotavljati točnost, pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin.

Kljub temu družba ROLTEK, d.o.o. uporabnike spletnih strani opozarja, da so besedila in slike informativnega značaja ter da so nekatere slike na naslovu www.rolete.net le simbolične, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Odsvetovano je ukrepanje na osnovi predstavljenega materiala, temveč se priporoča, da se obrnete direktno na družbo ROLTEK d.o.o., kjer vam bodo lahko ponudili točne in aktualne podatke.

Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Družba ROLTEK, d.o.o. si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni, dodaja ali odstrani vsebino teh spletnih strani brez predhodnega opozorila.

Niti družba ROLTEK, d.o.o. niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, zato ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz obstoja spletnih strani, iz dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti take škode.

Družba ROLTEK d.o.o. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom www.rolete.net. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost ROLTEK d.o.o. za vse primere izključena.

 

Avtorske pravice

Vse vsebine, ki so objavljene na spletnih straneh družbe ROLTEK d.o.o. so zaščiteno avtorsko delo družbe ROLTEK d.o.o. in/ali njenih pogodbenih partnerjev skladno z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP Ur.l.RS, št. 16/07,68/08 in 110/03).

Prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe ROLTEK d.o.o..

Z dovoljenjem družbe ROLTEK d.o.o. so dokumenti, ki so objavljeni na spletnih straneh družbe ROLTEK d.o.o., shranjevani, razmnoževani ali kako drugače razširjani le v nekomercialne namene in skladno z določbami ZASP, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah (kot vir podatkov mora biti vidno označena družba ROLTEK d.o.o., tako npr. Vir: www.rolete.net, © 2018 ROLTEK d.o.o., Rolete – Rolo vrata, podatki pa morajo ostati nespremenjeni).

Spletna stran www.rolete.net vsebuje tudi slike poslovnih partnerjev in drugih družb, katerih kakršnakoli tuja neavtorizirana uporaba brez izrecnega pisnega predhodnega dovoljenja družbe ROLTEK d.o.o., ni dovoljena.

Blagovne in storitvene znamke, vključno z logotipi, slogani itd., ki se pojavljajo na spletni strani, so varovani kot storitvene oziroma blagovne znamke po Zakonu o industrijski lastnini (Ur. list RS št. 45/2001, 96/2002) in mednarodnimi akti ter so registrirane pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino ali pa ima družba ROLTEK d.o.o. pravico do njihove uporabe.

Besedila, fotografije, filmi, risbe, grafike, zvoki, podatki itd. so predmet avtorskih pravic in so bodisi v lasti družbe ROLTEK, d.o.o., bodisi ima družba ROLTEK, d.o.o. pravico do njihove uporabe.

Prikazani  izdelki  in  opisane  proizvodne  metode  so  lahko  predmet  drugih intelektualnih lastninskih pravic, vključno s patenti in patentnimi prijavami, za katere ima družba ROLTEK, d.o.o. pravico do uporabe.

Družba ROLTEK, d.o.o. ne daje nikakršnega dovoljenja za uporabo katerekoli izmed teh intelektualnih lastninskih pravic, zato opozarja, da bo družba ROLTEK, d.o.o., nemudoma aktivno uveljavila svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.

 

Spoštovanje določb pravnega obvestila

Vstop na spletno stran www.rolete.net pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji. Če se z njimi ne strinjate, družba ROLTEK, d.o.o. prosi, da na te strani ne vstopate.

To pravno obvestilo lahko družba ROLTEK, d.o.o. kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni s pogoji družbe ROLTEK, d.o.o. in da se z njimi strinjate.

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Informacija o obdelavi osebnih podatkov

Vizija varstva zasebnosti

V družbi ROLTEK, d.o.o. se zavedamo pomena človekove pravice do zasebnosti in odgovornosti družbe, kot upravljavca zbirk osebnih podatkov, zato varovanju osebnih podatkov, njihovi uporabi v skladu s predpisi in načeli dobre prakse ter obveščanju strank izkazujemo posebno pozornost.

Spoštovanje zasebnosti posameznikov, vključno z varovanjem osebnih podatkov posameznikov, je za družbo ROLTEK, d.o.o., bistvenega pomena. Družba ROLTEK, d.o.o., je zavezana k varovanju podatkov ter zagotavljanju varnosti in zaupnosti. Zato vas vabimo, da se podrobneje seznanite z informacijami o obdelovanju vaših osebnih podatkov v družbi ROLTEK, d.o.o.

Usklajenost z veljavno zakonodajo

Družba ROLTEK, d.o.o. v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU) 2016/679 in drugo veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov namenja posebno pozornost varovanju zasebnosti informacij, ki jih pridobi od uporabnikov teh spletnih strani, in osebnih podatkov, ki jih uporabniki posredujejo družbi ROLTEK, d.o.o..

Način zbiranja podatkov

Osebni podatki, pridobljeni za namene izvajanja garancijskih, servisnih ter tehnično- podpornih obveznosti ponudnika, se zbirajo na podlagi zakonskih določil.

Zbirajo se preko:
•             spletnih obrazcev,
•             elektronske pošte ali
•             telefonskih klicev.

Pogoj   za   začetek   zbiranja   tovrstnih   osebnih   podatkov   je   vedno   predhodno soglasje posameznika.

Katere vrste osebnih podatkov se zbirajo

Ob izpolnjevanju spletnih obrazcev, elektronske pošte ali telefonskih klicev, se zbirajo podatki kot so elektronski naslov, telefonska številka, ime, priimek, naziv, podjetje, naslov in ostali podatki, ki jih je posameznik sam vpisal v obrazce ali poslal preko maila.
Za točnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, družba ROLTEK, d.o.o. ne odgovarja. Osebni podatki se zbirajo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznika.

Uporaba, obseg in namen hranjenja ter obdelave

Družba ROLTEK d.o.o. osebne podatke, pridobljene preko spletne strani, skladno s prejetim spletnim obrazcem ter skladno s soglasjem posameznika uporablja in obdeluje za naslednje namene:

•             kontaktiranje strank za oglede objektov in pripravo ponudbe,
•             pošiljanje tehnične dokumentacije,
•             servisne storitve in/ali reševanja reklamacij,
•             registracija poslovnih partnerjev in arhitektov na podstrani Tehnični detajli,
•             pošiljanje e-novic v obliki nasvetov, novosti, voščil, akcij in podobnih informacij, ki so povezane z dejavnostjo podjetja.

Obdobje hrambe

Vaše podatke bo družba ROLTEK, d.o.o. hranila za obdobje in v obsegu, ki je potrebno za uresničitev namenov, ki so navedeni v tej politiki zasebnosti in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, razen v primeru, ko bi bilo daljše obdobje hrambe potrebno ali dovoljeno v skladu z zakonom.
Vaši osebni podatki, ki jih družba ROLTEK, d.o.o. obdeluje na podlagi vaše privolitve in za namene, opredeljene v privolitvah, se hranijo do preklica privolitve z vaše strani.
Osebne podatke se tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih se podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

Pravice posameznika

S pisno zahtevo, poslano na naslov: ROLTEK d.o.o., Želodnik 19, 1233 Dob pri Domžalah, lahko posameznik kadarkoli zahteva dostop do svojih osebnih podatkov, ki jih družba ROLTEK, d.o.o. obdeluje, njihovo dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev obdelave ali njihov izbris, ugovor zoper obdelavo ali omejitev obdelave podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.
Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov ROLTEK d.o.o., Želodnik 19, 1233 Dob pri Domžalah. Vaš preklic velja za naprej in ne vpliva na obdelave osebnih podatkov, ki so bile izvedene do vašega preklica.
Če boste podali ugovor obdelavi osebnih podatkov na podlagi naših zakonitih interesov, vaših osebnih podatkov družba ROLTEK, d.o.o. ne bo več obdelovala, razen, če v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov izkaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Druge informacije

Morebitna vprašanja v zvezi s to politiko, pripombe, komentarje in prošnje za pomoč v zvezi z uveljavljanjem vaših pravic, povezanih z obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko naslovite na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v družbi    ROLTEK, d.o.o., na elektronski naslov: info@roltek.si.

Splošni pogoji poslovanja

Določbe o dobavi blaga in zamudi pri dobavi:
·    Dobavni roki, četudi pisno navedeni, so okvirni in niso zavezujoči za dobavitelja. Dobavitelj si bo prizadeval dobaviti naročeno blago v ocenjenem roku, vendar za dejansko izvedbo v roku ni odgovoren. Prav tako je izvzeta vsaka odgovornost dobavitelja za morebitno škodo, ki je nastala kupcu zaradi prekoračitve dobavnega roka.
·    V primeru prekoračitve navedenega dobavnega roka dobavitelj določi nov dobavni rok, ki ne more biti daljši kot 45 dni. V kolikor dobavitelj niti v tako določenem dodatnem roku ne dobavi naročenega blaga, lahko kupec odstopi od pogodbe, pri čemer se mu že plačan avans vrne.
·    Vezano na montažo ste dolžni kot kupec zagotoviti vse pogoje za montažo senčil in na dogovorjeni dan omogočiti izvedbo montaže.

Prevzem blaga:
·    Blago velja za prevzeto s strani kupca v trenutku, ko mu dobavitelj omogoči dejansko uporabo dobavljenega blaga oz. ob podpisu prevzemnega zapisnika. Kupec ob montaži oz. s podpisom prevzemnega zapisnika potrdi brezhibnost dobavljenega blaga. S tem prevzemom blaga preide vsa odgovornost glede uničenja ali poškodovanja blaga na kupca. Vse morebitne kasnejše reklamacije kupca, vezane na postopek prevzema blaga ali jamčenje za očitne napake, katere ni uveljavljal ob prevzemu, so izključene.  
·    V kolikor kupec ne prevzame blaga v roku, je dobavitelj upravičen:
    zahtevati izpolnitev pogodbe / zahtevati plačilo skladiščenja v višini 15 % pogodbene vrednosti / takoj odstopiti od pogodbe in zadržati avans / zahtevati povračilo vseh morebitnih stroškov in škode, ki so nastali zaradi ne prevzetega blaga, kot škoda se v tem primeru šteje tudi izgubljeni dobiček dobavitelja.
·    Kupec se zavezuje, da bo dobavitelju še pred prevzemom pisno sporočil vsako spremembo v zvezi z računom (zlasti spremembo imena ali naslova stalnega ali začasnega bivališča firme ali sedeža), ki bi kakorkoli lahko vplival na pravilen in v teh pogojih določen način fakturiranja. V kolikor kupec svojo dolžnost opusti, je dobavitelj upravičen v primeru, da kupec blaga ne prevzame ali ga ne prevzame pravočasno po preteku 15-dnevnega roka po pozivu na prevzem blaga, odstopiti od pogodbe in prosto razpolagati z blagom.
·    Pogonski trak in avtomat za trak, sta potrošni material in imata eno (1) leto garancije. Garancija ne velja za daljinske oddajnike (daljince).
·    Na pogonske motorje pri vseh izdelkih velja pet (5) let garancije. Od teh pet (5) let je v primeru okvare prvi dve (2) leti vključena celotna brezplačna menjava motorja, preostala tri (3) leta pa je vključen brezplačen motor, storitev menjave pa se obračuna po veljavnem ceniku.
·    Za industrijska rolo vrata ter garažna vrata, ki so namenjena za večstanovanjsko, poslovno, obrtno dejavnost in rabo v skupnih garažah, velja dve (2) leti garancije. V primeru podpisa pogodbe o vzdrževanju se garancija podaljša na pet (5) let. Od teh pet (5) let je prvi dve (2) leti vključena celotna brezplačna menjava motorja in elektronike, preostala tri (3) leta pa je vključen brezplačen motor in elektronika, storitev menjave pa se obračuna po veljavnem ceniku.
·    Poškodba na profilu je upravičena, če je vidna z razdalje 3 m (300 cm) ob normalni svetlobi, ko izdelek ni izpostavljen direktni sončni svetlobi.
·    V primeru višje sile, slabih vremenskih razmer oz. v zakonsko nedovoljenih pogojih (npr. zmrznjene konstrukcije, veter) je možna prekinitev ali zamik termina montaže. Nov termin se določi glede na vremenske pogoje.
·    Kupec je dolžan ob montaži oz. dobavi preveriti količine in dimenzije.
·    Zavarovanje in zaščito oken in objekta je dolžan zagotoviti kupec. V nasprotnem primeru, ne odgovarjamo za poškodbe med delovnim procesom montaže.
·    V kolikor se na dan montaže ugotovi, da objekt ni ustrezno pripravljen za izvedbo montaže, se določi ponovni datum montaže, ki se zaračuna po veljavnem ceniku.
·    Ob zaključku montaže je kupec dolžan narediti prevzem blaga z monterjem. V kolikor kupec ne bo prisoten in da prevzemni zapisnik s strani kupca ni podpisan, se smatra, da na opravljeno delo ni pripomb.

Tolerance glede izdelanih dimenzij izdelka

Za odstopanja izdelanega senčila, vrat ali komarnika od naročniške mere veljajo naslednje tolerance:

Dimenzija izdelka:                 Toleranca:
˂ 1,2 m                                  ± 1,5 mm
˃ = 1,2 m                               ˂ 2,0 mm ± 2,0 mm
˃ = 2,0 m                               ± 2,5 mm
Pri elementih posebnih oblik ± 3,0 mm.

Posebnosti vezane na izdelavo komarnikov

Ker je mrežica vpeta v komarniški okvir, se na sredini upogne rahlo navznoter. Jakost upognjenosti je odvisna od trdnosti profilov in velikosti komarniškega okvirja.

Spoj profilov

Kot posledica proizvodnih procesov in toleranc ekstrudiranih profilov, znaša dovoljeno odstopanje pri spoju profilov do 0,5 mm.

Svetlobna reža pri tesnilnih ščetkah

Za tesnjenje med komarniško mrežico in oknom ter preprečevanje vdora mrčesa, so na komarnik vgrajene tesnilne ščetke. V nekaterih primerih se lahko zaradi vgradne situacije kot je npr. močno zaobljen okenski okvir, zgodi, da nastane vidna svetlobna reža na spoju ščetke in okvirja. Ta reža meri samo nekaj desetink milimetra in je manjša od odprtine v komarniški mrežici, zato ne vpliva na tesnjenje komarnika.

Zapiralni deli

Zapiralni deli komarnika so izpostavljeni vremenskim vplivom, kot so UV žarki, vročina in voda, kar lahko vpliva na krčenje, raztezanje in bledenje profilov, kar posledično lahko vpliva tudi na delovanje.

Sprememba barve starejših PVC okenskih okvirjev

Pri starejših PVC oknih se zna zgoditi, da se pod komarniško mrežico površina okenskega okvirja rumenkasto obarva. Vzrok za to je povezan s sestavo materialov umetne mase iz katere je izdelano okno. Do obarvanosti površine bi ravno tako prišlo, če bi se površina prekrila z drugimi materiali (na primer z vodili). Obarvanje okvirjev posledično ni predmet garancije.